Predavanja "Barje ali te poznam" v letu 2017

Četrtek, 2. februar 2017

Predavatelja: Dejan Veranič in
mag. Pavla Peterle Udovič

 

Drevaki Ljubljanskega barja

 

Drevaki Ljubljanskega barja so globoko ukoreninjeni v naši zavesti, ko pomislimo na jezero iz prazgodovine. Vendar drevakov niso uporabljali le koliščarji pred petimi tisočletji, temveč je njihova uporaba segala še v sredino prejšnjega stoletja. Izvedeli boste koliko teh mogočnih plovil poznamo z Ljubljanskega barja, kako so bila izdelana, kako so jih uporabljali in še mnogo zanimivosti. Arheolog Dejan Veranič je predstavil svojo raziskavo o drevakih, ki so bili najdeni na Ljubljanskem barju. Temeljno delo vključuje 66 opisanih drevakov in na novo postavlja njihove lege, ki so bile nejasne. V študiji ugotavlja, da je tradicija izdelave prazgodovinskih drevakov dokaj enotna. Spremeni pa se šele v srednjem veku ko je bila potreba po večjih nosilnih čolnih. Take sestavljene poznamo še danes s Cerkniškega in Loškega jezera. Na novo je predstavil tudi pristane in priveze, ki datirajo med rimskim obdobjem do začetka 19. st. Za zaključek je najnovejše odkritje drevaka predstavila arheologinja mag. Pavla Peterle Udovič. Drevak je raziskala na parceli ob Ižanski cesti v Ljubljani. Plovilo je bilo narejeno iz hrasta in sega v železno dobo.

Poročili sta prikazali najnovejše stanje raziskav. Poleg tega sedaj poznamo območja kjer so bila ti mojstrski izdelki najdeni. Poleg tega jih lahko relativno uvrstimo v časovno obobje.​

Četrtek, 23. februar 2017

Predavatelja: dr. Luka Repanšek in

Dejan Veranič

 

Najnovejše najdbe v Podkraju in antična Ižanska imena

 

Rimskodobna in splošneje antična dediščina Ižanskega zaobsega presenetljivo obsežen in strnjen nabor spomenikov in na njih sporočenih osebnih imen nekdanjega tamkajšnjega prebivalstva, ki so izjemnega pomena v nič manj kot svetovnem merilu. Že znanemu gradivu, ki se ga je odkrivalo in popisovalo že vsaj od 16. stoletja, ni pa nikdar izgubilo na svoji aktualnosti, so se v zadnjem času pridružila nova presenetljiva odkritja. Osrednja tema predavanja je bilo pomembno odkritje novega sekundarnega najdišča v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Podkraju in njegova umestitev v širši kontekst kulturne in materialne dediščine ižanskega prostora. Za ižansko je raziskava pomembno zaradi morebitne prezentacije te dediščine javnosti.​

Četrtek, 20. april 2017

Predavatelj: Gregor Lipovšek

 

Življenje zadnjih barjanskih dinozavrov

Ljubljansko barje nudi dom prav posebni živalski vrsti-močvirski sklednici (Emys orbicularis), ki je edina domorodna vrsta želv pri nas. V zadnjih letih poskušamo odkriti delček njihovega življenjskega kroga, da bi jih bolje razumeli in jih uspešno obvarovali za naslednje generacije. 

Predavatelj nas je spoznal z življenjem želve sklednice, ki živi primerljivo dolgo s človekom, vendar se le redko srečata. Telemetrija, genske analize in intenzivno terensko delo je doprineslo do ugotovitev o načinu vedenja sklednic, ki je referenčna študija tudi za preostale države v katerih živi želva sklednica.​

Četrtek, 23. marec 2017

Predavatelj: Tomaž Jančar

 

Nova spoznanja o koscih na Ljubljanskem barju kažejo pot za njihovo varstvo

 

Ljubljansko barje je bilo še nedavno najpomembnejše območje vlažnih travnikov v državi z izjemnim bogastvom rastlinskih in živalskih vrst. Kosec je ena od izstopajočih vrst ptic. Še v devetdesetih letih je na Barju gnezdila približno polovica nacionalne populacije koscev. Zaradi vse intenzivnejšega kmetijstva na Barju populacije mnogih vrst ptic naglo upadajo. Tudi populacija koscev se je zmanjšala skoraj za dve tretjini. Predavatelj je predstavil rezultate intenzivnih raziskav iz zadnjih let, ki nam omogočajo, da vzroke pešanja ekosistema bolje razumemo in kažejo poti, kako stanje popraviti.

  • Facebook Black Round

© 2019 Dejan Veranič