Dolga je cesta od nomada do mesta

Svet živali v življenju prazgodovinskih prebivalcev Ljubljanskega barja 

 

Predavanje bo v Gostilnici pri Furmanu (domačija Gerbec) na Igu v četrtek, 23.04.2015 ob 19:00

 

Ko beseda nanese na arheologijo Ljubljanskega barja nas večina najprej pomisli na kolišča. Ne nazadnje so bili prav koliščarji tisti, ki so v tem prostoru postavili prve stalne naselbine: vsem znane stavbe na kolih na obrežju tedaj še obsežnega jezera. Ko se je območje v srednji bronasti dobi zamočvirilo, so ljudje naselbine začenjali postavljati na trdini na barjanskem obrobju. Na prehodu iz pozne bronaste v začetek železne dobe je tako med nabrežjem Ljubljanice in vznožjem grajskega griča na ljubljanskih Prulah zraslo eno prvih protourbanih naselij v širši regiji, ki ga je označevala skrbno zasnovana mreža cest in strnjena pozidava stanovanjskih hiš. Vsakdan prebivalca takšnega nadregionalnega centra se je seveda zelo razlikoval od vsakdana koliščarja ali lovca-nabiralca, ki se je v tem prostoru zadrževal v kameni dobi. Med očitnejšimi so razlike v odnosu tedanjih ljudi do sveta živali.

 

 

Napoved predavanj za leto 2015:

 

22. januar: dr Lucija Grahek
Arheološko izkopavanje na Igu 2014 - Rimsko grobišče na Marofu

 

19. februar: dr. Blaž Podpečan

Arheološke raziskave v Kamniku pod Krimom in Preserju 2014 -različna arheološka obdobja (od kolišč do novega veka).

 

19. marec: Elena Leghissa

Dežamanovo raziskovanje kolišč pri Studencu (Igu) in predstavitev novejših odkritij.

 

23. april: dr. Borut Toškan

Živalske kosti s Tribune (pri tunelu) v Ljubljani in o lovu ter živinoreji v bronasti in starejši železni dobi.

  • Facebook Black Round

© 2019 Dejan Veranič